راهنمای سایت مسابقات کانون

مراحل ثبت نام :

برای ثبت نام در سایت به  روی  گزینه عضویت در سایت کلیک کنید.

با پر کردن تمامی بند های فرم ثبت نام ، رمز عبور به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد .

در صورتی که مراحل پر کردن فرم را به درستی انجام دهید می توانید در مسابقات سایت شرکت نمایید .

در صورتی که از ایمیل Yahoo  استفاده می کنید ، ممکن است  نامه رمز را با چند دقیقه تاخیر دریافت کنید .

هر آدرس ایمیل تنها یک بار می تواند در سایت ثبت نام کند . برای ورود به سایت از آدرس ایمیل و رمزی که به آن آدرس ارسال شده استفاده نمایید .

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید  یا نامه رمز را دریاقت نکرده اید ، با انتخاب گزینه رمزتان را گم کرده اید ، رمز جدید برای ایمیل شما فرستاده خواهد شد .


تنظیم شناس نامه:

اگر بخواهید مشخصات خود مانند نام و یا نشانی خود را تغییر دهید ، پس از ورود ایمیل و رمز گزینه شناس نامه برای شما قابل انتخاب خواهد بود .

با انتخاب این گزینه شما وارد صفحه ای می شوید که در آن تمام مشخصات شما قابل ویرایش و اصلاح هستند .

دقت داشته باشید که گزینه ها را با اطلاعات صحیح پر کنید . در صورتی که شما برنده مسابقه شوید و مشخصات درستی از شما در اختیار مدیران  سایت نباشد ، آنها نمی توانند جایزه شما را به دستتان برسانند .